Feeds:
Argitalpenak
Iruzkinak

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Somos un grupo de jóvenes con ideas e inquietudes afines al proyecto de Nafarroa Bai que quiere unir, de la misma manera que lo hace la coalición, a personas que, con ideologías distintas, comparten la necesidad de poner en valor lo que tenemos en común, para afrontar los retos del presente y futuro de la juventud navarra.

Creemos que los jóvenes navarros tienen todavía intereses que no están siendo suficientemente atendidos ni tomados en consideración en la esfera política. No queremos quedarnos sólo con los temas habitualmente reivindicados como la vivienda y el paro en la juventud, sino centrarnos también en temas como el sistema educativo, el euskera, la oferta cultural y de ocio, el medio ambiente, derechos humanos, política social o de igualdad, por ejemplo.

Por otra parte, sabemos que muchísimas personas creyeron desde el principio en el proyecto de Nafarroa Bai, tanto mayores como jóvenes. Nosotros nos queremos centrar en estos últimos, porque sabemos lo que supone para la gente joven un proyecto de estas características. Nafarroa Bai ha dado respuesta a muchas dudas de los chicos y chicas de nuestra edad, y sabemos que sin la coalición muchas aspiraciones y deseos de nuestra generación habrían caído en saco roto.

Pasados 5 años desde la formación de Nafarroa Bai y todavía esperanzados e ilusionados con la cohesión de los cuatro partidos, hemos visto la necesidad de una unión y un esfuerzo por parte de los jóvenes que comulgan con el proyecto. Cada uno de los partidos que conforman la coalición tiene su propio sector juvenil y no vemos por qué la misma coalición no debería tenerla, habiendo, como decimos, una demanda y un interés evidentes por parte de los jóvenes navarros. Creemos que no es razonable que a día de hoy los jóvenes que votan a Nafarroa Bai (según el último navarrómetro el 32% de los jóvenes de entre 18 y 24 años, y el 29% de los que tienen entre 25 y 34 años) e incluso aquellos que militan en los distintos partidos de la coalición, no tengan todavía un lugar de encuentro, de debate, de intercambio e incluso de conocimiento mutuo donde desarrollar el proyecto que tenemos en común.

Por último, queremos subrayar que no queremos ser solamente un grupo de independientes, una mera herramienta dentro de Nafarroa Bai, sino un grupo que realmente una a los jóvenes de los distintos partidos y a los que, aun no perteneciendo a ninguno, desean expresar y luchar por sus ideas en Navarra. Abrimos, por lo tanto, nuestras puertas a todo aquel que tenga interés en este proyecto y quiera actuar, movilizar, manifestar… mostrar, al fin y al cabo, que en nuestra sociedad hay muchos jóvenes como nosotros. Que queremos que se nos escuche y se nos tenga en cuenta.

¡Queremos poder conocer, participar y proponer!

—————————————————————–

Nafarroa Bairen ideia eta kezka berberak dituen gazte talde bat gara. Koalizioak egiten duen moduan, guk ere komunean dugunari garrantzia ematen dioten pertsonak batu nahi ditugu, nahiz eta ideologia ezberdinekoak izan, nafar gaztediak dituen gaur eguneko eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko.

Uste dugu Nafarroako gazteek oraindik behar bezala politikaren partetik zaindu ez diren interesak dituztela. Ez dugu maiz aintzakotzat hartzen diren gaiak soilik tratatu nahi, etxebizitzaren edota gazteriaren langabeziaren gaiak bezala, baizik eta hezkuntza sistema, euskara, kultur eta aisialdi eskaintza, ingurumena, giza eskubideak, politika soziala edo berdintasunekoa baita ere, adibidez.

Bestalde, badakigu askok, bai gazte eta bai helduek, Nafarroa Bairen proiektuan sinistu zutela. Gu lehen taldeari zuzendu nahi gatzaizkio, gazteontzat horrelako proiektu batek zer suposatzen duen dakigulako. Nafarroa Baik gure adineko neska eta mutil askoren galderei erantzunak eman ditu, eta koalizioaren laguntza gabe, gure belaunaldiaren helburu asko bete gabe lirateke oraindik.

5 urte pasa dira Nafarroa Bai osatu zenetik, eta lau alderdien loturari dagokionez oraindik itxaropentsu eta ilusio handiarekin, proiektu honekin bat datozen gazteen aldetik elkartze eta esfortzuaren beharra ikusi dugu. Koalizioa osatzen duen alderdi bakoitzak badu bere barneko gazte saila, eta ez dugu ulertzen zergatik koalizioak berak ez luke bat izan behar ere bai, eskari eta arreta hain ikusgarria egonik nafar gazteen aldetik. Uste dugu ez dela zentzuzkoa gaur egun Nafarroa Bairi bozkatzen dioten gazteek (azken navarrómetroak dioenez, 18 eta 24 urte bitarteko gazteen %32 eta 25 eta 34 urte bitartekoen %29) eta baita koalizioaren barneko alderdietan dabiltzanek topaketa,  eztabaida eta elkar ezagutzeko gunerik ez izatea, elkarrekin daukagun proiektua aurrera eramateko.

Azkenik, azpimarratu nahi dugu ez dugula soilik independente talde bat izan nahi, Nafarroa Bairen barnean kokatzen den baliabide soil bat, baizik eta alderdi ezberdinetako gazteak eta baita inon ez dabiltzanen baina beren ideiak azaleratu eta defendatu nahi dituzten gazteak ere batzen dituen talde nafar bat. Irekiko ditugu geure ateak, beraz, proiektu honetan interesa duen edonori eta ekin, mugitu, manifestatu… nahi duen edonori. Erakuts dezagun gizarte honetan geu bezalako hainbat gazte egon badagoela. Entzun gaitzaten eta kontuan har gaitzaten nahi dugu.

Ezagutu, parte hartu eta proposatu nahi dugu!

Read Full Post »